Tecnologia i música

La música i la tecnologia han estat lligades pràcticament des del començament d’aquesta. Des dels primers instruments que ajudaven a la creació de melodies senzilles, passant per composicions més evolucionades o per la innovació en els materials i estris utilitzats per la seva manipulació i millora, com poden ser els micròfons, estudis de gravació o amplificadors. Hi ha tot un món dedicat a la creació de música i la tecnologia té molt a dir en ella, ja sigui a partir de la revolució tecnològica que estem vivint, com per requeriments específics que es necessiten per realitzar segons que sons, i que demanen de la participació de la tecnologia.

El que es proposa en aquesta activitat és la utilització d’una placa Arduino i el seu software per tal de crear melodies senzilles. Es tracta de posar en pràctica el coneixement dels circuits elèctrics i electrònics, així com el llenguatge de programació per tal de poder emetre sons i melodies tant noves com de ja existents.

 

Webgrafia:

Clínica de Deficiente Musical. “Entender a música”. Vídeo.

Clínica de Deficiente Musical. “Historia da música. Vídeo.

Anuncios