Presentació del tema

En aquesta activitat estarem utilitzant circuits elèctrics que mitjançant l’electrònica ens permetrà fer diverses funcions. Podríem dir que l’electrònica és una aplicació de l’electricitat però és important saber distingir-les.

L’electrònica utilitza el corrent elèctric per tal de transmetre informació i ho fa gràcies als semiconductors, a diferència de l’electricitat que utilitza aquest corrent per tal de transmetre energia i transformar-la en un tipus diferent, ja sigui lumínica, calorífica etc. Però no per transmetre informació. En aquesta web ho pots acabar de comprendre millor.

Per tal de poder realitzar la pràctica necessitem conèixer alguns elements bàsics:

 • Components: cables, leds, resistències, brunzidors…
 • Placa de proves (protoboard): ens permet realitzar els circuits necessaris.
 • Placa Arduino: petit ordinador on es guarda la informació que manipulem amb el software i que també esta connectada a la placa protoboard.
 • Software Arduino (IDE): ens permet afegir i modificar la informació necessària per tal d’enviar-la als diferents elements per fer l’activitat.

 

Components elèctrics

Nom del component Objecte Símbol
Resistències
Limiten el pas de corrent elèctric en un circuit. Hi ha de fixes i de variables.
 IMG_3240  Resistencia Resistencia2
LDR
Són resistències que varien el seu valor en funció de la intensitat de llum que reben.
 IMG_3243  600px-Light-dependent_resistor_schematic_symbol.svg
Díode LED
Emet llum quan es travessat per corrent elèctric
 IMG_3239  2000px-Simbolo_Electrico_diodo_LED.svg
Brunzidor
Produeix un so continu o intermitent d’un mateix to
 IMG_3238  80px-Buzzer-IEC-Symbol.svg
Connectors mascle-mascle

Permeten fer les connexions, tant amb la placa arduino i la protoboard, com les connexions internes entre els elements.

 IMG_3246
Cable USB tipus b

Serveix per connectar la placa Arduino amb l’ordinador per d’obtenir l’energia i informació necessàries.

 IMG_3249

Placa de proves (Protoboard)

Aquesta placa ens permet fer proves dels circuits que anirem realitzant. Els colors taronja, verd i rosa representen les connexions que s’estableix per l’interior de la placa. A més, hi ha tres zones diferenciades:

Protoboard

 • Buses: aquí conectarem el nostre corrent elèctric, la linia positiva representa el voltatge i la negativa seria la massa.
 • Canal central: divideix la placa en dos, el corrent no passa d’una banda a l’altra a no ser que hi afegim algun component que ho permeti.
 • Pistes: linies verticals que ens permeten fer les connexions dels elements.

Placa Arduino

És una placa programable amb entrades i sortides digitals i analògiques. Arduino fa referència a l’empresa que les desenvolupa. En aquest exercici farem servir una d’una altra marca però que funciona exactament de la mateixa manera. GND vol dir Ground, terra en anglès, l’utilitzarem com a massa.

Arduino

Software Arduino IDE

Aquest software és lliure i l’utilitzarem per poder escriure el codi necessari per enviar les ordres a la nostra placa arduino i que desenvolupi les tasques. Es pot descarregar aquí.

IDE

 • A l’apartat void setup es descriuen les variables que es faran servir a l’operació.
 • A l’apartat void loop hi haurà el codi necessari per realitzar l’acció utilitzant les variables descrites a setup. Loop significa bucle en anglès, per tant, l’acció s’executarà de manera continuada.

Configuració de l’IDE

Un com hem descarregat i instal·lat la el software, per tal de poder treballar amb la nostra placa Arduino hem de configurar-la de la manera següent:

 1. Connecta la placa amb l’ordinador mitjançant el cable USB tipus b.
 2. Obre el programa descarregat (IDE).
 3. Ves a Eines —> Placa  —> Selecciona la teva placa ( en aquest aquest estem fent servir Arduino Uno).
 4. Torna a anar a Eines —> Port —> Selecciona COM 3

Ara podràs començar a desenvolupar els teus projectes amb la placa Arduino.

Comencem l’activitat!

 

Webgrafia:

RecursosTic. Tecnologia. Electrónica: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena4/4q2_contenidos_3a.htm

edu365. Tecnologia. Exercicis i problemes. 2n cicle. Resistències i circuits elèctrics: http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/problemes/circuits21/resistencies.htm

Areatecnologia. Sensor de luz mediante LDR: http://www.areatecnologia.com/TUTORIALES/sensor%20de%20luz%20mediante%20LDR%20o%20fotocelula.htm

edu365. Tecnologia. Led: http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/led/led1.htm

Vikipèdia. Brunzidor elèctric: https://ca.wikipedia.org/wiki/Brunzidor_el%C3%A8ctric

Arduino. Store: https://store.arduino.cc/category/32

Teknoplof: http://www.teknoplof.com/tag/tipo-b/

Luis Llamas. ¿Qué es arduino? ¿Qué modelo comprar?: http://www.luisllamas.es/2013/10/que-es-arduino-que-modelo-comprar/

Openwebinars. Tutorial arduino: IDE Arduino: https://openwebinars.net/tutorial-arduino-ide-arduino/

Arduino. Official website: https://www.arduino.cc/

Arduino. Descargar software: https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Circuitos electrónicos. Protoboard: http://www.circuitoselectronicos.org/2007/10/el-protoboard-tableta-de-experimentacin.html

TodoElectronica21. Tutorial 1: Arduino Uno: https://www.youtube.com/watch?v=OSHJUkG8zW4

Anuncios